O FirmieOfertaKontakt
cmenatarze administrowane przez KCK:

murckowska_373_02

panewnicka_373 
koodzieja_373 
goetla_373 
wojskowy_373 
cmentarz_onierzy_radzieckich_373 
 
więcej ...

 
Strona główna

wyszukiwarka_230

opiekanad_230

 

 

 

 

W DNIACH OD 17.07.2018 DO 30.07.2018
BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRZY ULICY MURCKOWSKIEJ
BĘDZIE CZYNNE OD 8.00 DO 15.00

 

 

NOWE KONTO :    63 1020 2313 0000 3502 0515 4838

Katowickie Cmentarze Komunalne

telefony : 607399321, 32/2552132, 32/2551551
 
 

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 

1.    Ustalanie zasad funkcjonowania cmentarzy, prowadzenie ewidencji i pobór opłat za korzystanie z miejsc pochówku.

2.    Nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarzy, w tym zwłaszcza nad pochówkami, ekshumacjami, kopaniem i murowaniem grobów, handlem i usługami na terenach przycmentarnych, parkingami, komunikacją wewnątrz cmentarzy, ustawianiem nagrobków i pomników, porządkiem oraz utrzymaniem i konserwacją urządzeń i terenów.

3.    Utrzymanie w dobrym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń, terenów cmentarnych, w tym prowadzenie gospodarki remontowej i modernizacji.

4.    Świadczenie usług w zakresie organizacji przewozów osób nagle zmarłych na terenie miasta oraz wykonywanie pochówków zleconych przez MOPS.

5.    Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem usług
cmentarno-pogrzebowych

6.    Prowadzenie bieżącej działalności administracyjnej.

7.    Prowadzenie ewidencji mienia przydzielonego przez Gminę.

8.    Realizacja zadań zleconych w zakresie utrzymania grobów na cmentarzu wojskowym oraz miejscach pamięci narodowej.

9 Świadczenie usług
 
 
 
 

Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt