O FirmieOfertaKontakt
cmenatarze administrowane przez KCK:

murckowska_373_02

panewnicka_373 
koodzieja_373 
goetla_373 
wojskowy_373 
cmentarz_onierzy_radzieckich_373 
 
więcej ...

 
Strona główna

wyszukiwarka_230

opiekanad_230

 

 


 

NOWE KONTO :    63 1020 2313 0000 3502 0515 4838

Katowickie Cmentarze Komunalne

telefony : 607399321, 32/2552132, 32/2551551
 
 

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 

1.    Ustalanie zasad funkcjonowania cmentarzy, prowadzenie ewidencji i pobór opłat za korzystanie z miejsc pochówku.

2.    Nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarzy, w tym zwłaszcza nad pochówkami, ekshumacjami, kopaniem i murowaniem grobów, handlem i usługami na terenach przycmentarnych, parkingami, komunikacją wewnątrz cmentarzy, ustawianiem nagrobków i pomników, porządkiem oraz utrzymaniem i konserwacją urządzeń i terenów.

3.    Utrzymanie w dobrym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń, terenów cmentarnych, w tym prowadzenie gospodarki remontowej i modernizacji.

4.    Świadczenie usług w zakresie organizacji przewozów osób nagle zmarłych na terenie miasta oraz wykonywanie pochówków zleconych przez MOPS.

5.    Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem usług
cmentarno-pogrzebowych

6.    Prowadzenie bieżącej działalności administracyjnej.

7.    Prowadzenie ewidencji mienia przydzielonego przez Gminę.

8.    Realizacja zadań zleconych w zakresie utrzymania grobów na cmentarzu wojskowym oraz miejscach pamięci narodowej.

9 Świadczenie usług związanych z bieżącą działalnością zakładu budżetowego, m.in. wykonywanie sekcji zwłok, usług realizowanych w ramach formacji obrony cywilnej i innych.


Katowickie Cmentarze Komunalne
ul. Murckowska 9
40-266 Katowice
tel. 32-255 15 51, 32-255 21 32, 607 399 321
fax. 32-251 70 55
e-mail: kzup@kzup.katowice.pl

Cmentarz Katowice-Ligota
ul. Panewnicka 45
40-760 Katowice

telefon: 32-252 55 02


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZMARŁYCH

PRZYPOMINAMY O WNOSZENIU OPŁAT ZA PRZEDŁUŻENIE DZIERŻAWY MIEJSC GRZEBALNYCH NA KOLEJNE 20 LAT. W TYM CELU PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJA CMENTARZA.

BIP


Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt